Miljöövervakning kring Vättern - karta över provpunkterna

- ytvattenkemi och biologi

- bottenvattenkemi

För att zooma in: dubbelklicka i kartan,
scrolla med musknappen eller håll nere
shift-tangenten och rita en fyrkant runt
det område du vill förstora.