Här kan du få kemidata i tabellformat. "Mindre än"-värden visas som negativa.

Det kan ta en stund att hantera all data.

Obs! Data för station 1. Nissan, Slottsmöllan finns på datavärdens hemsida.

Lokalnamn: