Klicka i kartan eller i tabellen för att få se en resultatrapport för stationen.
2. Lagan nedstr Laholm
12. Lagan nedstr Ängabäck
14. Lagan nedstr Timsfors
18. Lagan nedstr Traryd
24. Lagan, Vidösterns utlopp
26. Vidöstern S
26. Vidöstern S, botten
30. Vidöstern N
30. Vidöstern N, botten
32. Lagan, nedstr Värnamo
38. Lagan nedstr Skillingaryd
40. Lagan, Fågelforsdammens utl
41. Lagan, nedstr Wagg Cell
42. Lagan, nedstr Vaggeryd ARV
44. Lagan, uppstr Vaggeryd
46. Eckern
46. Eckern, botten
102. Smedjeån, Mellby
150. Edenbergaån, Lögnäs
152. Menlösabäcken, Veka
202. Krokån, Knäred
302. Vänneån, Knäred
412. Lokasjön, Mitt
506. Bolmån nedstr Kösen
508. Bolmån ned Skeen
510. Bolmen S
510. Bolmen S, botten
512. Kåtån nedstr Ljungby
518. Murån, Byholma
520. Unnens utlopp
522. Unnen
522. Unnen, botten
530. Bolmen N
530. Bolmen N, botten
540. Lillån utl i Bolmen
541. Dravens utlopp
542. Ölmestadsån
543. Viskeån, inlopp i Draven
550. Storåns utl i Bolmen
552. Storån nedstr Forsheda
554. Storån, nedstr Törestorp
558. Storån, Flatens utlopp
560. Flaten
560. Flaten, botten
568. Västerån uppstr Långasjön
570. Lillån, nedstr Bredaryd
580. Lillån, nedstr Hästhultasjön
584. Helvetesbäcken
602. Skålån nedstr Flåren
630. Flåren
630. Flåren, botten
632. Borån nedstr Bor
634. Årån, inlopp i Furen
638. Lyen
638. Lyen, botten
640. Osån nedstr Ohs
644. Rusken
644. Rusken, botten
646. Vrigstadsån, nedstr Vrigstads ARV
650. Lillån
654. Hillens utlopp
658. Allgunnen
658. Allgunnen, botten
674. Hägnaån
676. Hägnaån nedstr Sävsjö
680. Ljungaån nedstr Sävsjö
682. Sävsjöån
684. Toftaån
730. Härån, fryele
740. Hindsen N
740. Hindsen, botten
742. Hagasjöbäcken
750. Hokaån ned Svenarum
762. Malmbäcksån, nedstr Malmbäck
772. Hokån
930. Stödstorpsån nedstr Wagg Cell
932. Stödstorpsån uppstr Wagg Cell
940. Hjortsjöns utlopp