Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Bottenfauna rinnande litoral Växtplankton

Ladda ner data i tabellformat

740. Hindsen, Norr Koordinater: 6343700/1399500 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjö
Delavrinningsområde: Härån
Län: Jönköping
Kommun: Värnamo
Undersökningstyper: Vattenkemi (L2), plankton och sediment.
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi och plankton en gång per år, sediment var 6:e år.
Motiv: Viktig sjö. Riksintresse för naturvård. Länsintresse för fritidsfiske. Reservvattentäkt för Värnamo kommun.
Övrigt: Provtagningsdjup ca 11 meter.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,47 Ej eller obetydligt grumligt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 15,0 Svagt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,20 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,94 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,10 Nära neutralt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,15 God buffertkapacitet

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 310 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,30 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,00 Syrerikt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 97,1 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,70 Stort siktdjup

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,50 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,60 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 4,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2015 0,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,03 Svagt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 18,1 Ingen klassning