Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi

Ladda ner data i tabellformat

654. Hillens utlopp, Nedströms Hillen Koordinater: 6348500/1425100 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde: Skålån
Län: Jönköping
Kommun: Sävsjö
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1)
Provtagningsfrekvens: 6 gånger per år
Motiv: Recipient för Rörviks ARV.
Övrigt: Provpunkten är belägen ca 150 meter nedströms Hillens utlopp.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 2,34 3,90 0,46 Måttligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 32,5 40,0 25,0 Måttligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 7,93 8,70 7,20 Låg halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 7,43 7,61 7,34 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,10 7,20 6,90 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,10 0,20 0,16 God buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 34,5 110 10,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 460 550 400 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 12,6 19,0 6,40 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 11,5 14,8 9,40 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 104 113 98,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,05 0,08 0,05 Måttligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,98 19,6 1,80 Ingen klassning