Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Djupbottenfauna Bottenfauna rinnande litoral Växtplankton

Ladda ner data i tabellformat

644. Rusken, Söder Koordinater: 6347000/1413850 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjö
Delavrinningsområde: Skålån
Län: Jönköping
Kommun: Värnamo
Undersökningstyper: Vattenkemi (L2), plankton, bottenfauna och sediment.
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi och plankton en gång per år, bottenfauna var 3:e år och sediment var 6:e år.
Motiv: Viktig sjö. Länsintresse för fiske och friluftsliv.
Övrigt: Provtagningsdjup ca 12 meter.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,60 Måttligt grumligt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 40,0 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,20 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 8,76 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,50 Nära neutralt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,30 Mycket god buffertkapacitet

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 380 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 14,0 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,10 Syrerikt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 97,9 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 2,75 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,05 Måttligt siktdjup

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,90 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,60 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 2,00 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,80 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 21,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2015 0,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,08 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 17,8 Ingen klassning