Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Bottenfauna rinnande litoral Växtplankton

Ladda ner data i tabellformat

560. Flaten, Flaten Koordinater: 6359950/1386250 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjö
Delavrinningsområde: Bolmån
Län: Jönköping
Kommun: Gnosjö
Undersökningstyper: Vattenkemi (L2), plankton och sediment.
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi och plankton en gång per år, sediment var 6:e år.
Motiv: Största sjön i Storåns avrinningsområde.
Övrigt: Provtagningsdjup ca 7 meter.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 4,00 Betydligt grumligt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 110 Starkt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,41 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,20 Nära neutralt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,23 Mycket god buffertkapacitet

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 14,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 430 Måttligt hög halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 12,0 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 8,72 Syrerikt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 94,1 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,60 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 2,10 Litet siktdjup

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,70 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 1,20 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,90 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,81 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 5,90 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2015 0,27 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,20 Betydligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 18,2 Ingen klassning