Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi

Ladda ner data i tabellformat

541. Dravens utlopp, Fridsnäs Koordinater: 6338100/1370250 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjöutlopp
Delavrinningsområde: Bolmån
Län: Jönköping
Kommun: Värnamo
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1)
Provtagningsfrekvens: 12 gånger per år
Motiv: Uppföljning av Dravens restaurering.
Övrigt: Provpunkten är belägen vid Dravens utlopp vid Fridsnäs.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 4,91 9,70 2,80 Betydligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 201 250 140 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 20,8 30,0 15,0 Mycket hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 8,57 11,7 7,03 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,70 7,10 6,30 Svagt surt

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,70 0,28 0,10 God buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 112 260 10,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 1 148 1 700 810 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 42,0 73,0 24,0 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,1 13,2 7,10 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 88,0 107 69,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,47 0,73 0,28 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 8,85 19,9 0,90 Ingen klassning