Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi

Ladda ner data i tabellformat

520. Unnens utlopp, Önnekvarn Koordinater: 6309620/1363194 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjöutlopp
Delavrinningsområde: Bolmån
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1)
Provtagningsfrekvens: 6 gånger per år
Motiv: Från Sydvattens gamla kontrollprogram.
Övrigt: Provpunkten är belägen vid bron vid Önnekvarn.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 1,21 1,60 0,53 Måttligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 85,0 120 60,0 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,33 14,0 7,60 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 6,56 6,76 6,25 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,90 7,00 6,60 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,90 0,12 0,09 God buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 190 270 140 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 517 580 480 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 14,2 19,0 7,10 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 11,1 13,5 9,00 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 99,7 103 95,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,17 0,29 0,12 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,4 21,2 2,00 Ingen klassning