Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Bottenfauna rinnande litoral Växtplankton

Ladda ner data i tabellformat

46. Eckern, Koordinater: 6389500/1400700 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Sjö
Delavrinningsområde:
Län: Jönköping
Kommun: Vaggeryd
Undersökningstyper: Vattenkemi (L2), plankton och sediment.
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi och plankton en gång per år, sediment var 6:e år.
Motiv: Källsjö och referenssjö.
Övrigt: Provtagningsdjup ca 9 meter.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,83 Svagt grumligt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 30,0 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,00 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,65 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,50 Nära neutralt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,48 Mycket god buffertkapacitet

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 14,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 10,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 270 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 8,30 Låg halt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,00 Syrerikt

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 98,0 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 2,90 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,40 Måttligt siktdjup

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 6,70 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 7,50 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 9,30 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 2,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 4,70 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,81 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 3,30 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2015 0,10 Ingen klassning

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 0,06 Måttligt färgat

  Senaste året Senaste värdet Klassning
  2017 18,6 Ingen klassning