Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Bottenfauna rinnande litoral

Ladda ner data i tabellformat

44. Lagan, Uppströms Vaggeryd Koordinater: / (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde:
Län:
Kommun:
Undersökningstyper:
Provtagningsfrekvens:
Motiv:
Övrigt: Ej längre aktiv provpunkt från tidigare kontrollprogram.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 1,38 1,80 0,80 Måttligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2009 71,7 100 45,0 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 7,97 10,6 6,20 Låg halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,93 10,6 9,34 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,15 7,24 6,98 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,15 0,53 0,40 Mycket god buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 13,3 22,0 7,00 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 36,7 88,0 9,00 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 352 427 314 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,4 13,7 7,30 Låg halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,71 11,7 7,93 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2009 88,9 99,6 81,1 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,08 0,15 0,05 Måttligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 8,90 17,7 1,30 Ingen klassning