Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi

Ladda ner data i tabellformat

42. Lagan, Nedströms Vaggeryd ARV Koordinater: 6374600/1399000 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde:
Län: Jönköping
Kommun: Vaggeryd
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1)
Provtagningsfrekvens: 6 gånger per år
Motiv: Nedströmspunkt för Vaggeryds ARV och industrier.
Övrigt: Provpunkten är belägen ca 10 meter uppströms Stödtorpsåns inflöde.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 2,48 3,90 1,80 Måttligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 66,7 120 40,0 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 7,97 12,0 4,60 Låg halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 12,8 15,5 11,4 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,35 7,50 7,10 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,35 0,87 0,52 Mycket god buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 174 290 78,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 525 640 340 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 25,3 36,0 16,0 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,5 12,9 7,60 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 89,3 96,5 77,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,13 0,24 0,08 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 8,40 19,0 1,40 Ingen klassning