Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Bottenfauna rinnande litoral Kiselalger

Ladda ner data i tabellformat

41. Lagan, Nedströms Stödtorpsån Koordinater: 6374520/1398865 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde:
Län: Jönköping
Kommun: Vaggeryd
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1), bottenfauna och kiselalger
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi 6 gånger per år, bottenfauna var 3:e år och kiselalger årligen.
Motiv: Nedströmspunkt för Waggeryd Cell.
Övrigt: Provpunkten är belägen ca 200 meter nedströms Stödtorpsåns inflöde.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 2,97 4,30 2,30 Betydligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 131 200 80,0 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 17,7 24,0 11,0 Mycket hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 23,3 43,9 13,6 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,70 7,90 7,20 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,70 3,00 0,64 Mycket god buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 214 490 35,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 915 1 000 780 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 46,7 62,0 30,0 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,5 12,8 7,70 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 91,5 97,6 83,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,32 0,47 0,18 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,08 18,9 1,80 Ingen klassning