Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi Kiselalger

Ladda ner data i tabellformat

38. Lagan, Nedströms Skillingaryd Koordinater: 6364480/1398000 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde:
Län: Jönköping
Kommun: Vaggeryd
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1) och kiselalger
Provtagningsfrekvens: Vattenkemi 6 gånger per år och kiselalger årligen.
Motiv: Nedströms Skillingaryd och flera anläggningar.
Övrigt: Provpunkten är belägen vid bron ca 4 km nedströms Skillingaryd.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 2,87 3,60 2,40 Betydligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 117 160 80,0 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 12,9 17,0 9,40 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 19,9 28,9 12,2 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,40 7,70 7,20 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,40 1,60 0,54 Mycket god buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 255 330 140 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 792 980 700 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 41,5 62,0 27,0 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,4 12,5 8,10 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 88,9 95,2 84,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,25 0,34 0,17 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 8,07 15,8 2,20 Ingen klassning