Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi

Ladda ner data i tabellformat

2. Lagan, Nedströms Laholm Koordinater: 6268500/1327050 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde:
Län: Halland
Kommun: Laholm
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1)
Provtagningsfrekvens: 12 gånger per år
Motiv: Nyckelpunkt, täcker även in utsläpp från Laholm. Avsnittet är riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Övrigt: Provpunkten är belägen uppströms Ösarpsö
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 3,76 5,60 2,50 Betydligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 147 250 80,0 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 13,8 22,0 8,40 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 12,2 49,2 7,59 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,95 7,30 6,60 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,95 0,28 0,14 Mycket god buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 259 570 81,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 800 950 610 Hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 22,8 37,0 12,0 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 11,3 14,2 8,50 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 97,3 103 90,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,30 0,53 0,12 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,71 19,4 1,10 Ingen klassning