Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi

Ladda ner data i tabellformat

18. Lagan, Nedströms Trarydsmagasinet Koordinater: 6274170/1372920 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde:
Län: Kronoberg
Kommun: Markaryd
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1)
Provtagningsfrekvens: 6 gånger per år
Motiv: Referens till provpunkt 14 - Lagan, nedströms Timsfors.
Övrigt: Provpunkten är belägen ca 600 meter nedströms Trarydsmagasinet.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 2,82 3,40 1,80 Betydligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 98,3 160 60,0 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,8 15,0 8,40 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,01 9,68 8,17 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,00 7,20 6,90 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 7,00 0,30 0,21 Mycket god buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 133 210 50,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 583 650 500 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 20,0 34,0 12,0 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 10,7 13,6 8,10 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 94,2 99,3 87,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,18 0,28 0,12 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,88 18,9 1,20 Ingen klassning