Välj station : Klickbar karta över avrinningsområdet

Välj analys: Vattenkemi

Ladda ner data i tabellformat

14. Lagan, Nedströms Timsfors Koordinater: 6263950/1363700 (RT90 2.5 gonV)
Vattentyp: Vattendrag
Delavrinningsområde:
Län: Kronoberg
Kommun: Markaryd
Undersökningstyper: Vattenkemi (L1)
Provtagningsfrekvens: 6 gånger per år
Motiv:
Övrigt: Provpunkten är belägen vid bron ca 1 km nedströms Timsfors.
Blå prickar Mätdata Orange linje
Gräns mellan klass 4 och 5 * *Tillståndsvärdena anger tillståndet enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet (NV rapport 4913), och kan för halter tolkas som att låga värden är bättre än höga (tvärtom för pH, alkalinitet och syre). Höga värden behöver däremot inte indikera en påverkan, utan kan förekomma naturligt.
Röda prickar "Mindre-än" värden Gul linje
Gräns mellan klass 3 och 4 *
Svart linje
1-årsmedelvärde för respektive år Grön linje
Gräns mellan klass 2 och 3 *
      Blå linje
Gräns mellan klass 1 och 2 *

  År Medel Max Min Klassning
  2017 2,77 3,10 2,30 Betydligt grumligt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 100 140 60,0 Betydligt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 11,3 15,0 8,70 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 8,97 9,67 8,13 Ingen klassning

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,95 7,20 6,80 Nära neutralt

  År Median Max Min Klassning
  2017 6,95 0,28 0,20 Mycket god buffertkapacitet

  År Medel Max Min Klassning
  2017 145 230 70,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 610 660 530 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 21,2 35,0 13,0 Måttligt hög halt

  År Medel Max Min Klassning
  2017 11,0 13,6 8,20 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 95,5 101 88,0 Ingen klassning

  År Medel Max Min Klassning
  2017 0,21 0,31 0,13 Starkt färgat

  År Medel Max Min Klassning
  2017 9,82 18,8 1,50 Ingen klassning